Från Gammelbron har man utsikt efter Gavleån. Ända fram till 1580 var detta enda broläget i Gävle. Den nya bron är uppförd efter stadsbranden 1869.

På Gammelbron i Gävle
Gammelbron i Gävle