Hur blir man en kristen? Räcker det med att gå i kyrkan någon gång ibland?

Tack för din fråga! Den sätter tummen på något ömtåligt när det gäller oss som är kristna. Detta att kristen tro ofta får så många yttre former att innebörden blir otydlig. Vi lever efter en mängd regler istället för att leva det kristna livet.
Kristen blir man genom genom några enkla steg …..

För det första är kristen tro starkt knuten till Jesus Kristus som person. Det Jesus gjorde här på jorden och då med tonvikt på hans död och uppståndelse är grunden för den kristna tron. Jesu död är en död för alla människors synder och har därför skapat ett fantastiskt utgångsläge för gemenskap med Gud. Den kunskapen är viktig som ett utgångsläge för mig när jag blir kristen.

För det andra behöver jag personligt ta ställning om detta erbjudande även ska gälla mig. Vill jag tacka ja till Guds erbjudande genom Jesus Kristus. Alltså till detta att Jesus dog för mina synder. Det innebär också ett ställningstagande när det gäller det liv jag lever. För många innebär det en radikal uppgörelse med brott, en destruktiv livsstil och dåliga vanor.

För det tredje innebär detta att bli kristen att gå in i ett personligt förhållande till Gud, där jag upplever en meningsfull gemenskap med honom. Genom bönen får jag en meningsfull relation med Gud. Bibeln beskriver också hur jag blir född på nytt och blir en ny skapelse. Jag får också den Helige Ande som en hjälp och styrka att leva det kristna livet på ett kraftfullt sätt.

När det gäller detta att gå i kyrkan är det kristna livet mycket mer än det. Visst är det bra att gå i kyrkan – särskilt om det innebär att jag får undervisning och gemenskap så att jag växer i min tro. Men det kristna livet blir egentligen en karikatyr på vad det kunde vara om det begränsas till det yttre – som att gå i kyrkan eller delta i Nattvarden. Kristen tro som den beskrivs i Nya Testamentet är dynamisk och kraftfull och full av brusande liv för varje minut av mitt liv.

Om jag får ge ett råd så är det att du börjar läsa i Nya Testamentet om Jesus, börjar be till honom och försöker få kontakt med någon kristen som du har förtroende för och som kan svara på frågor som naturligt uppstår under vägen.

Med Vänliga Hälsningar Roger Arnfjell från Kristen Nu