Om

Sidan Gävle Life är producerad i samarbete mellan www.jesus.se, www.delameddig.nu, och www.hittagud.se. Beställningar av Gratis Bibel går direkt till administrationen för www.jesus.se och därifrån skickas den till dig.
GDPR: Dina uppgifter används bara för utskick av bibel.

Vill du ha kontakt med en kyrka i det geografiska området så finns länkar nedan där du kan hitta kontaktinformation.

Internetlänkar till kyrkor i Gävle
Betlehemskyrkan
Bomhus församling
Frälsningsarmén Gävle
Gävle Adventistförsamling
Heliga Trefaldighets församling
Gävle Maria församling
Gävle Staffans församling
Hedvigslundskyrkan
Hille församling
Hille Missionsförsamling
Korskyrkan
Sion Björke
Valbo församling