Gamla Gävle innehåller kullerstensgator med mönster delvis från medeltiden. Husen är från 1700-talet och många av stadens konstnärer bor här.