Kontakt

Du som bor i Gävle med omnejd kan kontakta en representant för en kyrka på orten. Om du vill ha samtal, information eller har något du vill att vi ska be för så går det bra att använda formuläret nedan för kontakt med oss.
Vill du veta mer om vad som händer i kyrkorna i det geografiska området så finns länkar nedan där du kan hitta information.

Internetlänkar till kyrkor i Gävle
Betlehemskyrkan
Bomhus församling
Frälsningsarmén Gävle
Gävle Adventistförsamling
Heliga Trefaldighets församling
Gävle Maria församling
Gävle Staffans församling
Hedvigslundskyrkan
Hille församling
Hille Missionsförsamling
Korskyrkan
Sion Björke
Valbo församling

Skriv in specifikt vad det gäller i meddelanderutan nedan.